Ansvarsområden

Ansvarsområden inom styrelsen och kommittéer/ombud

Ordförande:
Övergripande ansvar enligt klubbens stadgar. Upprätta verksamhetsöversikt samt sammanställa verksamhetsplanen och sjösportprogram

Vice ordförande:
Ansvarar för att söka sponsring i näringslivet. Ansvarig för Neptunbåten.

Sekreterare:
Dokumentation, upprätta skrivelser, arkivering, posten samt mötesplanering

Kassör:
Budget, ekonomisk uppföljning, avtalsskrivning(ek), bidragansökan, upprätta bestämmelser för användande av klubbens ekonomiska medel.

Klubbmästare:
Ansvarig för klubbanläggningen, vad avser byggnaders nyttjande. Planera värdpar för sommaren. Huvudansvarig för kiosk , bar och ekonomisk redovisning till kassören.

Vice Klubbmästare:
Bistå Klubbmästaren.

Ledamot:
Navigations- och utbildningsansvarig.

Informationskommittén:
Ansvarig för Marknadsföring, Neptunarn. Akterspegeln och Webbsidan. Mottag e-post och fördela.

Ungdomskommittén:
Ansvarar för planering av Jollekollo och övriga ungdomsaktiviter samt ansvarar för klubbens segeljollar.

Träbåtssällskapet:
Bevara träbåtarnas kulturarv.

Miljöombud:
Ansvarar för att verka så våra medlemmar har möjligheter till att bli föredömen i vår skärgårdmiljö.

Segelbåtsombud/Jolle:
Ansvarar för klubbens segelaktiviteter.

Stugkommittén:
Ansvarar för att utveckla och vårda klubbanläggningen. Ansvarar också för att anläggningen öppnas på våren och stänges på hösten. Samarbetar med Hamnkommitén.

Hamnkommittén:
Ansvarar för att utveckla och att vårda hamnen och bryggor, samt att dessa förankras och kopplas loss vår och höst. Samarbetar med Stugkommitén.

Registerombud:
Ansvara för registerhållning samt adressändringar och rapportering till SBU

Besiktningskommittén:
Säkerhetsbesikta medlemmarnas båtar, i syfte att upprätthålla så hög säkerhetsnivå som möjligt.

Kvinnor och båtliv:
Ansvara för att öka personliga färdigheter och kunskaper om båtlivet.

Comments are closed.