Om Neptun

neptun-stugan

Båtklubben Neptun är Luleås största båtklubb och samtidigt en av Sveriges största båtklubbar. I klubben finns 250 registrerade båtar och ca 500 medlemmar.

Neptun har en historia som spänner över ett halvt sekel. Ledstjärnan har under alla år bestått av att finna former för gemenskap båtfolk emellan.

Båtklubbens stuga på Kallaxön är en av knutpunkterna i Neptuns aktiviteter, där klubbens medlemmar och annat båtfolk ofta samlas under sommaren. Verksamheten är mycket uppskattad, inte bara av medlemmarna utan också av andra klubbar och av stugägare i skärgården.

Neptun är ansluten till Svenska Båtunionen, samt medlem i Bottenvikens Båtförbund, där Neptun tilsammans med övriga anslutna klubbar inom Bottenviken bedriver information om utbildning, säkerhet och miljöfrågor. Klubben anordnar också tävlingar och massor av andra aktiviteter.

Båtklubben Neptuns verksamhet syfter till att anordna och främja båtlivet i Luleås vackra skärgård. Neptuns klubbmedlemmar värnar om ett högt säkerhetstänkande till sjöss samt om den marina miljön och arbetar för att öka respekten och hensynen mellan båtresenärer som färdas i Bottenviken.

Comments are closed.