Funktionärer

Befattning: Ordförande
Förnamn: Mats
Efternamn: Lager
Epost: mats.lager@protoma.se
Telefon:
Mobil: 070-6255048
Annan information:
Befattning: Vice ordförande
Förnamn: Christer
Efternamn: Hofslagare
Epost: christer.hofslagare@assemblin.se
Telefon:
Mobil: 070-6836013
Annan information:
Befattning: Sekreterare
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Kassör
Förnamn: Karin
Efternamn: Enström
Epost: karinenstrom@hotmail.com
Telefon:
Mobil: 076-1110866
Annan information:
Befattning: Klubbmästare
Förnamn: Se ordförande
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Ledamot
Förnamn: Johan
Efternamn: Rönnqvist
Epost: johanlule@hotmail.com
Telefon:
Mobil: 070-571 82 10
Annan information:
Befattning: Ledamot
Förnamn: Christer
Efternamn: Johansson
Epost: Christer-johansson@Telia.com
Telefon:
Mobil: 073-8010900
Annan information:
Befattning: Ledamot
Förnamn: Henrik
Efternamn: Nordenskiöld
Epost: henriknordenskiold@gmail.com
Telefon:
Mobil: 070-3740341
Annan information:
Befattning: Suppleant
Förnamn: Jan
Efternamn: Nordström
Epost: jan.nordstrom@dekra.com
Telefon:
Mobil: 070-3971931
Annan information:
Befattning: Suppleant
Förnamn: Patrik
Efternamn: Löfdahl
Epost: info@mtnprod.se
Telefon:
Mobil: 070-2105306
Annan information:
Befattning: Revisor
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Annan information:
Befattning: Revisor
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Revisorsuppleant
Förnamn: Matts
Efternamn: Rehnström
Epost: matts.rehnstrom@gmail.com
Telefon:
Mobil:  070-5285261
Annan information:
Befattning: Valberedning
Förnamn: Anne
Efternamn: Ylitalo
Epost: anney34@hotmail.com
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Valberedning
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning:
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Besiktning och säkerhet
Förnamn:  Vakant
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Försäkringsombud
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Hamn och stug kommitté
Förnamn: Mats
Efternamn: Lager
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Hamn och stugkommitté
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Hamn och stugkommitté
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Hamn och stugkommitté
Förnamn: Christer
Efternamn: Hofslagare
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Hamn och stugkommitté
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Medlemsregister
Förnamn: Jan
Efternamn: Nordström
Epost: jan.nordstrom@dekra.com
Telefon:
Mobil: 070-3971931
Annan information:
Befattning: Miljöombud
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Ungdomskommitté
Förnamn:  Vakant
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning: Webbmaster
Förnamn: Matts
Efternamn: Rehnström
Epost: matts.rehnstrom@gmail.com
Telefon:
Mobil: 070-5285261
Annan information:
Befattning: Akterspegeln/Neptunar´n
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning:
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning:
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:
Befattning:
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Telefon:
Mobil:
Annan information:

Comments are closed.